SØKNADSKJEMA NORGESMESTERSKAP 2020


Norges Seilforbund godkjenner og tildeler Norgesmesterskap etter søknad fra arrangør. Søknadsfristen for NM i 2020 er 1. juni 2019.

For å sikre en rask behandling er det viktig at skjemaet er fullstendig utfylt og at navngitt personell er autorisert, samt at det foreligger en vedlagt anbefaling fra den respektive klasseklubben. Husk også å lese NM reglene nøye slik at dere forstår hvilke krav som stilles til dere som arrangør.

Søknadskjema
FYLL I INFORMASJON OM HVILKEN KLASSEKLUBB(ER) DERE HAR AVKLART SØKNADEN MED

Bla gjennom ...
Nullstill